SÁIK Székhelyintézmény

Az iskoláról

Iskolánk, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyintézménye, korábban Gagarin Általános Iskola, Salgótarján belvárosában található. Jelenlegi székhelyén 1967 óta működik, a volt Iskola úti Általános Iskola jogutódjaként. Az új belvárosra jellemző, 16 tantermes, tanuszodával bővített, modern stílusú épületet Magyar Géza tervezte. Jelenleg 654 tanulónak ad otthont, akik 25 tanulócsopotban, 50 pedagógus irányításával fejlesztik képességeiket, bővítik ismereteiket.
Intézményünk az országban fellelhető, sokszínű iskolarendszerben a "hagyományos" iskolák kategóriájába sorolható. Nem vagyunk ugyanis kísérleti iskola, nem vezettünk be iskolaszerkezet-váltást.
Nyolc osztályos általános iskolaként, jelenleg még hagyományos tantárgyi rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. Úgy érezzük azonban, hogy ennek ellenére jellemző ránk:
- a minőség elvének tudatos vállalása,
- a gyermeket, mint szuverén egyént és a gyermekközösséget előtérbe állító személyiségközpontú pedagógia.

Az iskolánkat jellemző főbb sajátosságaink:
- a korai magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat,
- az emelt óraszámú idegen nyelvi képzés (angol, német),
- az iskola egészét átfogó alapfokú művészeti nevelés programja,
- a város valamennyi kisiskolása számára az úszásoktatás feltételeinek biztosítása a tanuszodában.

A hangsúlyt a tartalmi megújulásra helyezzük. Nevelőközösségünk folyamatosan figyel a társadalmi kihívásokra. A fokozódó igényeknek szeretnénk megfelelni, illetve megfeleltetni tanítványainkat.
A "még többet", "még jobban" elvhez azonban szükség van a körülmények, a tényleges állapot, s a lehetőségek szem előtt tartására.
A valóság talaján állva, a fokozatosság elvét is figyelembe véve igyekszünk tehát előre. Miközben gondosan őrizzük, ápoljuk mindazt, ami régóta bevált, hasznos és eredményes, igyekszünk megszabadulni a féket jelentő merevségektől, élni az újabb lehetőségekkel, tevőlegesen is részt vállalni a korszerű ismereteket, értékeket közvetítő szakmai programok kidolgozásában, bevezetésében.

Amikor iskolánk egyéni arculatának kialakításán fáradozunk, nem egyszerűen a többi iskolától való különbözőségre, "másságra" törekszünk, sokkal inkább az önmagunkhoz viszonyított minőségi fejlesztésre.

Célunk, hogy tanítványainkban kialakítsuk a minél magasabb szintű általános műveltség megszerzésének igényét, az alkotómunkára való beállítódást, az új iránti nyitottságot, a naprakész informáltságot, a kritika, önkritika gyakorlásának képessége mellett a toleranciát. Azt szeretnénk, hogy reális énkép birtokában továbbfejleszthető, teljesítményképes tudással, ennek kifejezéséhez a megfelelő anyanyelvi és idegennyelvi kommunikációs képességgel vértezzük fel őket.