SÁIK Székhelyintézmény

Fejszámoló verseny

Iskolánk matematika munkaközössége 1997-ben rendezte meg először az első és második osztályos tanulók városi fejszámoló versenyét. Munkánknak ekkor már több éves hagyományai voltak, mivel tanulóink az ezt megelőző években is részt vehettek a házi Okoska és Tudor fejszámoló versenyeken. A 2010/2011-es tanévben meghívtuk a Salgótarján kistérségében tanuló diákokat is rendezvényünkre, ezáltal még többen mérhették össze tudásukat, tehetségüket. A verseny lényege a fejszámolási készség, gyorsaság, koncentráló képesség és logikus gondolkodás együttes alkalmazása. Itt azok a tanulók is sikeresen teljesíthetnek, akiknek a feladatok lejegyzése, műveletekkel való megjelenítése nehézséget okoz, pedig „vág” az eszük a számolásban. A versenyt minden évben megrendezzük, lehetőséget biztosítva a város és a kistérség, és ebben a tanévben először a megye iskoláiban tanuló kisdiákoknak a megmérettetésre. Az Okoska versenyen az első, a Tudor versenyen a második osztályosok mérhetik össze tudásukat. Iskolánként legfeljebb 3 elsős és 3 másodikos tanulót tudunk fogadni. A verseny előtt köszöntjük a megjelent diákokat és kísérőiket.
Bemutatjuk a levezető tanító néniket és megmutatjuk a helyszínül kijelölt termeket. Miután a tanulók elfoglalták helyüket, a tanító néni tájékoztatja a gyerekeket a verseny menetéről. A feladatokat hallás után oldják meg a tanulók, mindent fejben számolnak és csak a végeredményt írják le. A teremben csak a gyerekek, a versenyt levezető pedagógus és a kísérők közül egy megfigyelő tartózkodhat. A verseny kb. 30 percet vesz igénybe, s míg a tanulók a feladatokon munkálkodnak, a felnőtt kísérőket egy csésze kávé mellett szakmai beszélgetésre invitáljuk. Miután a tanulók megoldották a feladatokat, és az eredményhirdetésre várakoznak, megvendégeljük őket. Eredményhirdetéskor emléklapot kapnak, az első három helyezettet pedig oklevéllel és ajándékkal jutalmazzuk.
Az idei verseny 2019. május 22-én 14.30 órakor kerül megrendezésre.
A nevezési határidő 2019. április 26.
A nevezést e-mailben kérjük elküldeni dombine.jozsa.eva@gmail.com címre.
A nevezés tartalmazza a tanuló nevét, osztályát; az iskola nevét és a település nevét.
Versennyel kapcsolatos kérdéseiket a fenti címen várja Dombi Sándorné.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!


SÁIK Székhelyintézmény alsós természetismereti munkacsoport