SÁIK Székhelyintézmény

Alapfokú művészeti nevelés

Alapfokú művészeti nevelés az alsó tagozaton

A világra való kitekintésünk alapja, hogy saját népünk művészetében tájékozottak legyünk. A szülőhelynek, a haza múltjának, a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti kultúrának megismertetése, az emlékek tisztelete, ápolása mindannyiunk számára fontos feladatot jelent, nevelő – oktató munkánk szerves részét képezi. Kiemelt feladatunk az iskola egész életére kiható alapfokú művészeti nevelés programjának megvalósítása és továbbfejlesztése. A klasszikus értékek ismerete, részbeni birtoklása, a népi kultúra, a hagyományok ápolása ellensúlyozhatja a modern embert érő kedvezőtlen hatások áradatát. Egy-egy jeles nap megjelenítése gazdagítja tanulóink értelmét, érzelmi életét.
Ennek keretében játékos formában elevenítjük fel a népszokásokat és hagyományokat. A népköltészet, a népzene kiemelt területe az irodalom és az ének – zene tantárgyaknak. A népi kézművesség és díszítőművészet elemei a technika és rajz órákon jelennek meg. A csökkenő óraszámok mellett növekedett a napközis foglalkozások szerepe is a hagyományőrzésben. Ide építjük be a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően az alábbi népszokások megismerését, felelevenítését: András napi köszöntő, Borbála napi köszöntő, Márton napi köszöntő, Húsvéti előkészületek, Villőzés, Pünkösdölés, Pünkösdi király választás. Iskolai szintű rendezvényeink: Szüreti mulatság, Lucázás, Újévi köszöntő, Farsang, Gergelyjárás, Kiszeégetés, Májusfa állítása.
A felelevenített népszokások hatással vannak a szülőkre is, akik érdeklődve kísérik munkánkat, így ők is ízelítőt kapnak a „műhelytitkokból”. A közel két évtizede működő alapfokú művészeti nevelési program teret ad az érzelmi nevelésnek és közösségformáló erejű.